top of page
Hareketli Apareyler

Ortodonti hastalarının büyük bir kısmı 12 yaş üstü hastalardır. Çünkü daimi dişler ağızda 12 yaşında tamamlanır ve ancak bu yaştan sonra dişlere braket yapıştırılabilir. 12 yaşından küçük hastalarda ise hastanın kendisinin takıp çıkarabildiği hareketli apareyler kullanılır. Bu apareylerle tüm dişleri inci gibi dizmek mümkün değildir. Bu apareylerle ancak erken müdahale edilmesi gereken durumlarda kaba diş hareketleri yapılabilir. Örneğin dar bir çene kemiği genişletilebilir veya arkada duran bir diş dışarı doğru zorlanabilir. Erken dönemde bu tedavinin yapılması 12 yaşından sonra daimi dişler sürdükten sonraki bir tedaviyi gereksiz kılmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus erken müdahaleyle ileride oluşucak çapraşıklık miktarının ve tedavi süresinin azaltılmasıdır. Ender durumlarda erken müdahale 12 yaşından sonraki tel tedavisini gerektirmeyebilmektedir. Erken dönemde kullanılan bu plaklara “hawley plağı” denir. Gerekli diş hareketleri için çeşitli tellerden veya çeneyi genişletmeye yarayan ortada bir vidadan oluşabilmektedirler.

bottom of page